Vores services

Tømrerarbejde

Vi tilbyder tømrerarbejde til både små og store projekter. Ring og fortæl os om din ide, og så skal vi hjælpe med at gøre den til virkelighed.

Gødskning

Gødskning tilbydes i haver, vildtremisser, hestefolde og græsplæner. Gødskning med egen gødning, alternativt tilbyder vi gødning til attraktive priser.

Ukrudtsbekæmpelse

Der tilbydes ukrudtsbekæmpelse af udenoms arealer og parkeringspladser. Ligeledes tilbyder vi ukrudtbekæmpelse i græsplæner/græsfolde (mælkebøtter,vårbrandbærer, tidsler m.m.).
Vi tilbyder også ukrudtkæmpelse i vildt remisser, samt i nyplantet skov og læhegn.
Alt sammen med godkendte kemi produkter.

Snerydning og saltning

Her tilbydes snerydning og saltning af fortove og parkeringpladser m.m. for både private og firmaer. Ring og få en prisaftale, så klarer vi resten, hvad enten det er hverdag eller weekend.

Fræsning

Fræsning med 80cm Nibbi fræser og/eller med 130cm traktorfræser.

Klipning af hæk

Der klippes med nye motorklippere. Vi bortskaffer gerne affaldet efter aftale, mod mindre tillæg. Prisen er timepris, eller efter aftale/ tilbud.

Brakklipning

Klipning af brak- og engarealer med 2 meter slagleklipper, eller 2 meter rotorklipper udføres.

Plæneklipning

Vi klipper alle plæner, og trimmer evt. kanter, så du får et perfekt resultat.
– Få en attraktiv m2 pris på en pasningaftale på hele sommeren.

Nordfyns Haveservice Frank Poulsen

Hasmarkmosen 27
60195052